New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av en Besätta (mk05)

Philippe de Champaigne

new6/Philippe de Champaigne-423689.jpg

Segelduk 36 x 28 1/4~~( 91 x 72 cm )Acquired i 1806

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Philippe de Champaigne Portrait of a Man (mk05) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära