New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Vilan på det Flykt in i Egypten dfg

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder24.jpg

1504 Trä. 69 x 51 cm Staatliche Fundera. Berlin

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder The Rest on the Flight into Egypt  dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära