New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus Stående i en Landskap fdg

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder18.jpg

1529 Olja på trä. 380 x 255 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Venus Standing in a Landscape  fdg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära