New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus och Cupido dfg

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder17.jpg

1509 Olja på segelduk flyttat från trä. 213 x 102 cm Den Eremit. St. Petersburg

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Venus and Cupid dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära