New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Klagan över kroppen av Christ dfh

BELLINI, Giovanni

BELLINI, Giovanni55.jpg

c. 1500 Temperamenten på trä. 76 x 121 cm Galleri degli Uffizi. Florens

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLINI, Giovanni The Lamentation over the Body of Christ dfh Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära