New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Frånfälle av Varg

Benjamin West

Benjamin West5.jpg

1770 60 x 84 1/2 i. (152.6 x 214.5 cm) Nationell Galleri av Canada. Ottawa

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Benjamin West The Death of Wolfe Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära