New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Peale Familj

Charles Wilson Peale

Charles Wilson Peale9.jpg

1809 New York Historisk Samfund

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Charles Wilson Peale The Peale Family Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära