New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


James Abbott Mcneill Whistler

arrangemang i gratt och svart nr 1 konstnarens moder

Måleriet identifieringen: 56713

mk248 oinbjuden kom wbistlers foretagsamma, puritanska mor fran usa for att bo bos sin egen alskade fjaril i bans bem i cbelsea, ocb vid ett tillfalle nar ban saknade modell poserade bon for bonom. hon bade svart att sta. sa ban malade sin mor sittende i profil ocb skapade en ikon, wbistler malade benne som en stram komposition i subtila nyanser, finns ekon av de japanska trycken. som dominerande farg valde ban svart, blandad med sa mycket terpentin att fargen sjonk in i den obebandlade duken ocb darigenom far en lysterlos effekt som tilltalande bonom, det bor inte rada nagot tvivel om att det ar just wbistlers vagran att ingjuta berattelse eller kanslosambet i bilden som bar gjort portrattet av bans mor tidlost.


Titta min galleri i Sverige

James Abbott Mcneill Whistler arrangemang i gratt och svart nr 1 konstnarens moder oil painting image

Ge mig en Pris


Näst