New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Jakob Philipp Hackert

Den Ödeläggelsen om den Turkisk Flotten i Schack Härbärgera

Måleriet identifieringen: 40591

mk156 1771 Olja på panel 162x220cm


Titta min galleri i Sverige

Jakob Philipp Hackert The Destruction of the Turkish Fleet in Chesme Harbour oil painting image

Ge mig en Pris


Näst