New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Cristofano Allori

Judit och Holofernes

Måleriet identifieringen: 26774

mk52 c.1610-12 Olja på segelduk 139x116cm Palats Pitti.Florence


Titta min galleri i Sverige

Cristofano Allori Judith and Holofernes oil painting image

Ge mig en Pris


Näst