New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Dieric Bouts

Sankt Luke Dragandet jungfrun och Barnen

Måleriet identifieringen: 26706

mk52 c.1455 Olja på segelduk transferred flyttat från trä 109x86cm


Titta min galleri i Sverige

Dieric Bouts Saint Luke Drawing the Virgin and Child oil painting image

Ge mig en Pris


Näst