New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


CLEVE, Joos van

Klagan av Christ med det Sist Supperpredella () och Frankrike Mottagande den Stigmatamk05()

Måleriet identifieringen: 20261

Trä 57 x 81~( 145 x 206 cm );predella 17 1/2 x 81~( 45 x 206 cm );lunette 29 1/2 x 57 1/2~( 75 x 146 cm ).Entered den Louvre i 1813


Titta min galleri i Sverige

CLEVE, Joos van The Lamentation of Christ with the Last Supper(predella) and Francis Receiving the Stigmata(mk05) oil painting image

Ge mig en Pris


Näst