New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Leibl, Wilhelm

Bönder i Konversation

Måleriet identifieringen: 19148

1877. olja på panel. Oskar Reinhart Grundande. Winterthur


Titta min galleri i Sverige

Leibl, Wilhelm Peasants in Conversation oil painting image

Ge mig en Pris


Näst