New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


PANNINI, Giovanni Paolo

Apostel Paulus Predika på det Förstöra af

Måleriet identifieringen: 08442

1744 Olja på segelduk. 64 x 83.5 cm Den Eremit. St. Petersburg


Titta min galleri i Sverige

PANNINI, Giovanni Paolo Apostle Paul Preaching on the Ruins af oil painting image

Ge mig en Pris


Näst