New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


OSTADE, Adriaen Jansz. van

Barberare Utdrager av Tand sg

Måleriet identifieringen: 08386

1630-35 Trä. 34 x 41.3 cm Kunsthistorisches Museum. Vienna


Titta min galleri i Sverige

OSTADE, Adriaen Jansz. van Barber Extracting of Tooth sg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst