New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


BRONZINO, Agnolo

Venus. Cupido och tiden ( allegorien av Lusta ) fg

Måleriet identifieringen: 05431

1540-45 Olja på trä. 147 x 117 cm Nationell Galleri. London


Titta min galleri i Sverige

BRONZINO, Agnolo Venus, Cupide and the Time (Allegory of Lust) fg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst