New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


BELLINI, Jacopo

Madonna och Barnen Välsignelsen

Måleriet identifieringen: 05113

c. 1455 Temperamenten på trä. 94 x 66 cm Galleri dell~Accademia. Venedig


Titta min galleri i Sverige

BELLINI, Jacopo Madonna and Child Blessing oil painting image

Ge mig en Pris


Näst