New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Franz Xaver Winterhalter

Kejsarinnan Hygienisk Holdingen Louis Napoleon , prinsen Kejserlig på henne Knä

Måleriet identifieringen: 00592

1857


Titta min galleri i Sverige

Franz Xaver Winterhalter The Empress Eugenie Holding Louis Napoleon, the Prince Imperial on her Knees oil painting image

Ge mig en Pris


Näst