Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Isaac Whitehead
   
Australian c.1819-1881

Isaac Whitehead A spring morning near Fernshaw oil painting artist


Isaac Whitehead A spring morning near Fernshaw oil painting artist

EN språng morgon nära Ormbunke
Måleriet identifieringen::  32744
new9/Isaac Whitehead-642753.jpg
mk80 1880 Olja på segelduk 125.4x181.6cm
Titta min galleri i Sverige


Isaac Whitehead Typical Verner Moore White oil painting artist


Isaac Whitehead Typical Verner Moore White oil painting artist

Typical Verner Moore White
Måleriet identifieringen::  75735
new24/Isaac Whitehead-787774.jpg
Typical Verner Moore White oil painting on canvas of apple blossoms cyf
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ