Oljemålning på duk, riktig reproduktion av gamla målare.


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    


Adam Colonia
   
Rotterdam1634-1685 London

Adam Colonia Landscape with troopers and soldiers beneath a rocky arch oil painting artist


Adam Colonia Landscape with troopers and soldiers beneath a rocky arch oil painting artist

Landskap med skara och soldat nedan en ostadig valvbåge
Måleriet identifieringen::  27355
new3/Adam Colonia-434978.jpg
mk56 olja på segelduk
Titta min galleri i Sverige


  1
Föregående Konstnär      Nästa Konstnär    

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ